Privacy Policy & Terms of Service

นโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้านี้ใช้เพื่อแจ้งให้ผู้เยี่ยมชมทราบเกี่ยวกับนโยบายของฉันเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากใครตัดสินใจใช้บริการของฉัน หากคุณเลือกใช้บริการของฉัน แสดงว่าคุณตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ฉันรวบรวมใช้เพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ ฉันจะไม่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใคร ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่
gta-morgan.com เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่รวมข้อมูลที่มีการลบข้อมูลประจำตัวออก (ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน) ทาง gta-morgancity ได้มีการเก็บข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ ไอดีผู้ใช้ เพื่อให้บริการของทางเว็บไซต์เอง โดยไม่มีการเผยแพร่สู่ภายนอก โดยอาจมีผู้ให้บริการบุคคลที่สามเก็บข้อมูลเช่นเดียวกัน ลิงก์ไปผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ksher: ระบบชำระเงินออนไลน์

บันทึกข้อมูล

ฉันต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการของฉัน ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในเว็บ ฉันจะรวบรวมข้อมูลและข้อมูล (ผ่านผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม) ในโทรศัพท์หรือคอม ของคุณที่เรียกว่า Log Data ข้อมูลบันทึกนี้อาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ Internet Protocol (“IP”) ของอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าของเว็บเมื่อใช้บริการของฉัน เวลาและวันที่ที่คุณใช้บริการ และสถิติอื่นๆ .

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลของท่านจนกว่าทางเราจะปิดการให้บริการเกมดังกล่าวและข้อมูลของท่านจะถูกลบให้ทันที เพื่อให้ทางผู้ใช้บริการไม่ต้องเป็นห่วงว่าข้อมูลของท่านจะถูกเปิดเผยหรือโดนเผยแพร่

คุ้กกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์แบบตัวอักษรที่เว็บเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ ซึ่งเนื้อหาในคุกกี้จะสามารถเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น คุกกี้จะไม่ซ้ำกันในแต่ละเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันมือถือที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ข้อความที่อยู่ในคุกกี้มักประกอบด้วยข้อมูลระบุตัวตน โดยทางเว็บไซต์มีการใช้คุกกี้ไว้ใช้ในการจดจำเข้าสู่ระบบ

ผู้ให้บริการ (ทางเว็บไซต์อาจจ้างบุคคลภายนอกด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้)

• เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการของเรา
• เพื่อให้บริการในนามของเรา
• เพื่อดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ
• เพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา
• ฉันต้องการแจ้งผู้ใช้บริการนี้ว่าบุคคลภายนอกเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เหตุผลก็คือการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้
  พวกเขาในนามของเรา อย่างไรก็ตาม พวกเขามีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ความปลอดภัย

ฉันให้ความสำคัญกับความไว้วางใจของคุณในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา ดังนั้นเราจึงพยายามใช้วิธีการปกป้องข้อมูลที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ แต่อย่าลืมว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 100% และผู้ให้บริการไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการนี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำไปยังไซต์นั้น โปรดทราบว่าผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการไซต์ภายนอกเหล่านี้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ ฉันไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการเหล่านี้ไม่ได้ระบุถึงผู้ใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปี ผู้ให้บริการไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยเจตนา ในกรณีที่ผู้ให้บริการพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการ ทางผู้ให้บริการจะลบข้อมูลนี้ออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราทันที หากท่านเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อที่ทางเราจะได้ดำเนินการ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ฉันอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว ดังนั้น คุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ฉันจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2020-09-22
Terms of Service

เงื่อนไขการใช้บริการ

"gta-morgancity" ให้บริการเกมออนไลน์ "SA-MP San Andreas Multiplayer" หรือ "Grand Theft Auto: San Andreas" ซึ่งไม่ผิดกฎหมาย โดยมีการเติมเงินภายในเกม และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Rockstar Games, Rockstar North หรือ Take-Two Interactive Software Inc. Grand Theft Auto และ Grand Theft Auto: San Andreas เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Take-Two Interactive Software Inc.

การตกลงเข้าใช้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไข การใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการและนโยบาย ความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมาย


1. ค่าจำกัดความ

    - “ผู้ให้บริการ” หมายถึง “gta-morgancity”
    - “เซิฟเวอร์” หมายถึง “gta-morgancity”
    - “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่เข้าถึง เข้า ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ
    - “เงื่อนไขการใช้บริการ” หมายถึง ข้อตกลง ข้อกำหนด ข้อสัญญา หรือชื่ออื่นใดที่มีลักษณะแบบเดียวกัน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิ
       และหน้าที่ตามกฎหมาย
    - “ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทางเว็บไซต์
    - “Cash” หมายถึง เงินจำลองภายในเกมที่สร้างโดยผู้ให้บริการ ซึ่งได้จากการที่ผู้ใช้บริการเติมเงินกับผู้ให้บริการ


2. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมดก่อน


3. ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการแก่ผู้ให้บริการเพื่อ ความถูกต้องในการทำธุรกรรม


4. ผู้ให้บริการไม่อนุญาติให้นำเข้าและหรือส่งออกซึ่งข้อมูลใดๆ และ หรือเอกสารใดๆ เข้ามาในเว็บไซด์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟท์แวร์ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย


5. ผู้ใช้บริการต้องไม่พยายามหรือกระทำการใดๆที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์ค ซึ่งหมายรวมถึงการกระทำผิดใดๆตามที่กฎหมายกำหนด


6. ผู้ใช้บริการทราบว่า ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการหาก

   - บัญชีผู้ใช้งาน ชื่อเล่น หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ส่งมาเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานละเมิดและกระทบสิทธิของผู้ใช้รายอื่นและบุคคลที่สาม
   - บัญชีผู้ใช้งานและชื่อเล่นของคุณประกอบด้วยคำหยาบคาย ลามกอนาจารและคำหยาบคาย


7. หากผู้ใช้บริการกำหนดให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลจัดการ บัญชีของท่านผู้ให้บริการจะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือ การปฏิบัติของผู้ใช้บริการหากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่านผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น


8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่

    - กระทำการตามที่กฎหมายบังคับ และหรือตามคำสั่งหรือหมายของศาล เป็นต้น


9. เพื่อที่จะรักษาระบบการจัดการ คุณภาพ และสภาพแวดล้อมของเกมและเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและจะไม่สนับสนุนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

    - การใช้โปรแกรมช่วยเล่นเพื่อเอาเปรียบผู้ใช้บริการคนอื่นๆ
    - การเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณหรือข้อมูลบัญชีของผู้ใช้คนอื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดความ เสียหายหรือปัญหากับผู้ให้บริการ
      และผู้ใช้บริการรายอื่นได้
    - การเปิดเผยหรือข่มขู่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นหรือพนักงานของ
    - การส่งเสริมเกม ธุรกิจ เว็บไซต์ หรือองค์กรใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ

• เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาดังต่อไปนี้

    - บทสนทนา ชื่อ ไอคอน รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ถูกใช้เพื่อก่อกวน ข่มเหง หรือทำให้ผู้ใช้รายอื่น ได้รับความอับอาย
    - บทสนทนา ชื่อ ไอคอน รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ถูกใช้เพื่อการโฆษณา การส่งเสริม หรือการอ้าง ถึงกิจกรรมและอุปกรณ์ทางเพศต่าง ๆ
    - บทสนทนา ชื่อ ไอคอน รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ถูกใช้เพื่อการโฆษณา การส่งเสริม หรือการสนับสนุนการกระทำหรือสิ่งที่ผิดกฎหมาย
    - บทสนทนา ชื่อ ไอคอน รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ถูกใช้เพื่อปลอมเป็นผู้ใช้รายอื่นหรือผู้ให้บริการ
    - ชื่อ ไอคอน รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
    - สิ่งใดที่ใช้เพื่อการดูหมิ่น มุ่งร้าย หรือเผยแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับผู้ให้บริการ


10.ผู้ให้บริการ สามารถระงับการใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการใดๆ ตามเห็นสมควรได้ ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลง เงื่อนไขการใช้การบริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆก็ตาม


11.ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลง ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนด สัญญา และหรือชื่ออื่นใดอันมีความหมายเช่นเดียวกัน ในการให้บริการได้โดย ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดๆต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก


12.ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มี การเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการเติมเงิน

หากท่านต้องการเติมเงินเข้าระบบ ของเว็ปไซต์ จะไม่สามารถคืนเงินหรืออะไรทั้งสิ้น เว็บไซต์ของเราจะมีเงื่อนไขการให้บริการเเละควรที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการอย่างเคร่งครัด เพราะฉะนั้น หากท่านเพิ่ม เงิน หรือ เติมเงิน เข้าระบบของเว็บไซต์เราไปเเล้วจะ ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นเเต่จะมีขอผิดพลาดทางเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์เกิดปัญหาในการให้บริการ เเละหากสินค้าที่ท่านได้รับจากทางเว็บไซต์ เกิดปัญหา เราจะเเก้ไขโดยการให้จำนวน Cash (“Cash” หมายถึง เงินจำลองภายในเกมที่สร้างโดยผู้ให้บริการ ซึ่งได้จากการที่ผู้ใช้บริการเติมเงินกับผู้ให้บริการ) เป็นการทดเเทน หากสินค้าที่ท่านได้รับ เกิดข้อผิดพลาดด้วยตัวท่านเอง เราจะขอที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านได้รับสินค้าจากทางเซิฟเวอร์เราครบแล้ว กรุณาเช็คสินค้าสินค้าให้ครบถ้วน เพื่อความสบายใจของทั้งท่านและทางเซิฟเวอร์


เงื่อนไขการให้บริการในการซื้อสินค้า

โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการให้ละเอียดและปฏิบัติตามเงื่อนไข หากไอดีของผู้ใช้บริการถูกนำไปขาย หรือผู้ใช้บริการถูกผู้ไม่หวังดีหลอกขายไอเทม หรือ โดนโกง โดยที่ไม่ใช่ความผิดพลาดของทางผู้ให้บริการ ทางผู้ใบ้บริการขอไม่รับผิดหรือไม่ชดเชยไอเทมใดๆ ทั้งสิ้น โดยถือว่าเป็นความผิดของผู้ใช้บริการเองที่ซื้อขายโดยที่ไม่ผ่านคนกลาง(พ่อค้า) ที่ไว้ใจได้จากทางเรา


นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

• ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินยกเว้นกรณีดังนี้

- กรณีที่ความผิดพลาดนั้นเกิดจากความผิดพลาดของเว็บไซต์ เช่น เติมเงินไม่เข้า Cash มีปัญหาซื้อไอเทมไม่ได้ เป็นต้น
- กฎหมายบังคับ และหรือตามคำสั่งหรือหมายของศาล เป็นต้น


Copyright | ลิขสิทธิ์ สำหรับเว็ปไซต์ gta-morgan.com

- ไม่อนุญาติให้ผู้ใช้งานเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาติ เเละทำการดาวโหลดข้อมูลของ เว็ปไซต์ โดยเด็ดขาด รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องในเครื่องหมายการค้า เพื่อการละเมิดลิขสิทธ์ของ gta-morgan.com pay-morgan.com จะมีการดำเนินคดีตามกฏหมาย หากมีคำถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อที่ Discord ของ gta-morgan.com